Mirant sistèmicament les organitzacions

Les empreses i les organitzacions, com a sistemes vius amb elements que s’interrelacionen, també poden ser objecte de la mirada sistèmica que ofereix l’eina de les constel·lacions. Ens referim a grans empreses multinacionals i a petites empreses familiars,  a escoles i a hospitals, a penyes esportives i a partits polítics.

Dificultats de preses de decisió, lideratge d’equips, processos de selecció, descoordinació entre departaments, consecució d’objectius, baix rendiment, llançament d’un nou producte, etc., es treballen sempre des del lloc que ocupen les persones en l’organització. En aquest sentit, parlarem de la direcció comercial, del departament de finances o del lloc de treball d’encarregat de la línia de producció, però no del Sr. Y ni de la Sra. X.  Per tant, podem dir que el focus del treball sistèmic amb organitzacions està en la funció i no en la persona que la desenvolupa.

A diferència dels mètodes tradicionals de consultoria, el treball amb configuracions sistèmiques en sessions individuals de coaching o en sessions grupals amb representants va més enllà de les dades numèriques perquè permet obtenir informacions que, fins a aquell moment, no eren tingudes en compte a l’hora de fer front a les dificultats de l’organització.

La història de l’empresa, la societat en què es va formar, el motiu primer de la seva constitució, qui en formava part al seu inici… constitueixen el que vindria a ser una mena d’histograma important en la fase de diagnosi del treball.  De la mateixa manera són significatius fets que han tingut lloc durant la vida de l’empresa (fusions, fallides, expedients de regulació o accidents laborals) i també accions o moviments repetitius, com canvis freqüents o assetjaments o dificultats en un mateix lloc de treball que es produeixen de manera cíclica.

Els treballs de constel·lacions organitzacionals tenen l’avantatge de:

  • Orientar-se a les soluciones de manera breu i clara
  • Possibilitar múltiples escenaris
  • Permetre testejar diferents opcions

En un treball grupal amb representants, el client configura la imatge interior que té de l’organització i l’expressa en un espai concret i, a partir dels moviments i comentaris dels representants, el facilitador obté conclusions i desenvolupa conceptes de solució.

Tot i que pugui resultar sorprenent, les persones percebem elements i fets però també patrons i estructures relacionals. És per aquest motiu que sorgeixen informacions de dinàmiques del sistema, de l’organització, que permeten desenvolupar comprensions i imatges de solució efectives.